LinkSide

Merk:

Kun bilder og videoer der korpset opptrer offentlig kan publiseres på nettsidene. Se også avtale om publisering av bilder på internet (under innmeldingsskjemaet) foreldrene inngår ved innmeldingen.

Videoer vil bli lastet opp på YouTube, som ikke søkbar. Så vil den bli inkludert på aktuelle sider på dette nettstedet.


Spørsmål? Problemer? Kontakt webmaster@sehs.no