Tidligere dirigenter

Skui og Emma Hjorth Skolekorps

Tidligere dirigenter

Tore Johansen

Dirigent hovedkorps

Tore Johansen var dirigent for hovedkorpset fra høsten 2016 til sommeren 2019.


Tore Johansen (f 1966) har jobbet med korps og instumentalopplæring i en årrekke - han er utdannet Universitetet i Oslo, Østlandets musikkonservatorium og Konsertvatoriet i Caen, Normandie, Frankrike.  I dag er han programansvarlig i Bærum Kulturhus.

Tomas Austestad

Dirigent hovedkorps

Tomas Austestad var dirigent for hovedkorpset fra høsten 2011 frem til sommeren 2016.


Tomas er tubaist og har bl.a. spilt tuba i Oslo Brass Band.

Tone Fossum Olsson

Dirigent junior- og aspirantkorps

Tone har vært engasjert som aspirantdirigent i Skui juniorkorps fra høsten 2004 til sommeren 2012.

Solveig Andersen Styve

Dirigent junior- og aspirantkorps

Solveig ble ansatt som dirigent for juniorer og aspiranter høsten 2013. I 2012 ble hun ofte engasjert som vikar i stillingen.


Hun spiller til daglig horn i Oslo Brass Band.


Solveig sluttet som aspirantdirigent etter seminaret på Kongsberg i februar 2016.

Mattias Wallin

Dirigent hovedkorps

Mattias har vært vikardirigent for hovedkorpset fra desember 2005 til sommeren 2007. Fra høsten 2007 til sommeren 2011 var han korpsets faste dirigent.