Korpset i dag

Skui og Emma Hjorth Skolekorps

Rekruttering

Korpset rekrutterer aspiranter fra Emma Hjorth - og Skui skole. Vi organiserer nå "SFO-korps" på skolene, for hovedsaklig 2. trinn. Etter en konsert i April/Mai sammen med korpset, får deltagerne tilbud om å bli aspiranter i korpset. Aspirantene begynner vanligvis den høsten de starter i 3. klasse, men det tas opp aspiranter fra 4- og 5-klasse også. Email adresse til rekrutteringskomiteen er rekruttering@sehs.no.


Som hovedregel er man aspirant i 1 år, så 2 år i juniorkorpset før man tas opp i hovedkorpset.


Øvelser

Både hovedkorpset, juniorkorpset og aspirantene har øvelse på onsdager på Skui skole. Hovedkorpset øver i festsalen, mens aspirantene og juniorkorpset øver på kunst- og håndverksrommet i andre etasje. Har du spørsmål i forbindelse med øvingene, send email til korpsleder eller leder for aspiranter/juniorkorpset.


Alle musikantene er også med på individuell undervisning via Bærum musikkskole. Her kan du få mer informasjon ved å kontakte den ansvarlige for undervisningen.


Seminarer

Etter sommerferien starter øvelsene opp igjen i slutten av august. Årets aspiranter får instrumentene sine på første øving, og får tildelt faddere som hjelper dem å få lyd i instrumentene og gir råd om vedlikehold. Noe av det første som skjer er et "kick-off-seminar" for å komme igang med en ny sesong. I de siste årene har dette seminaret vært arrangert som et hjemmeseminar på Skui skole. Seminaret avsluttes med en "hentekonsert" med hovedkorpset og juniorkorpset, og om alt går etter planen klarer aspirantene også å holde en konsert.


I januar har vi i mange år hatt "borte"-seminar. Her har både hovedkorps, juniorkorps og aspiranter hatt besøk av dyktige instruktører.


Konkurranser

Akershusmesterskapet blir avhold i Lørenskog hvert år i mars.  Hovedkorpset har deltatt en rekke ganger og stiller i 3. divisjon skolekorps/brass.  I 1999 vant vi Akershusmesterskapet for 3.divisjon skolekorps.  I 2010 vant korpset divisjon Skolekorps Brass med 90 poeng og 1. ærespris. I 2019 ble det 2. plass i 1. divisjon brass.


Norgesmesterskapet henger en god del høyere og deltakelse her blir derfor noe sjeldnere. Hovedkorpset har deltatt 3 ganger. I 1999 tok korpset en 3.plass i 3.divisjon og i 2009 ble korpset nr. 9 av 14 korps.


Juniorkorpset har deltatt i "Underholdningskampen" i Oslo, der det deles ut uhøytidelige priser som for eksempel "Kostymeprisen", "Spilleglede- og formidlingsprisen" og "Følge-dirigent-prisen". I 2016 vant juniorkorpset “Forte”-prisen for å spille sterkest med færrest musikanter.


Turer

I juni hver sommer drar korpset på sommertur. Enkelte år går turene innenlands, andre år reiser vi til utlandet. I 2007 feiret korpset 90-årsjubileum. Turen gikk da til solfylte Portugal. I 2017 feirer korpset 100-årsjubileum. Da reiste alle sammen, både hovedkorps, junior og aspiranter til Spania.


Juniorkorpset reiser som regel på en tur som er mer tilpasset aldersgruppen, gjerne på Peter Wessel Juniorkorpsfestival i Larvik.


Loppemarked

Loppemarkedet blir avhold hvert år i april/mai. Dette er korpsets viktigste inntekstkilde, og den eneste dugnadsinnsatsen foreldrene trenger å være med på. Etter en ukes innsats med loppehenting og stabling, arrangeres loppemarkedet lørdag og søndag på Skui Skole. Har du spørsmål, ta kontakt med loppemarked@sehs.no.


17.mai

Tidlig om morgenen starter vi med spilling rundt om i nærområdet. Etter flaggheising ved Emma Hjorth og Skui skoler, er det barnetoget ved Emma Hjorth skole. Senere leder korpset an toget fra Vøyenenga til Skui skole.


Under oppkjøringen til 17-mai, får 2-års juniorer være med å marsjere med instrumenter og spille sammen med hovedkorpset. Aspiranter og første-års juniorer slås sammen og marsjerer sammen med hovedkorpset uten instrumenter. Førset-års juniorene roterer som duskbærere.


Spilleoppdrag

Korpset stiller opp på små og store begivenheter i nærmiljøet. Om Emma Hjorth skole feirer 10-årsjubileum eller ny E16 skal åpnes, stiller korpset opp. Vi kan også leies inn for å spille på jubiléer og andre store dager for folk, idrett og næringsliv. Ta kontakt med info@sehs.no hvis du har et oppdrag til oss.


En god tradisjon er at korpset stiller opp og spiller for korpsets konfirmanter på konfirmasjonsdagen.


Konserter

Hvert år i desember arrangerer korpset julekonsert i Bryn kirke. Da inviterer vi andre musikkrefter i nærmiljøet til å delta. Skui Brassband og det nå nedlagte koret Isi River Singers, har vært faste innslag på konsertene.


Ellers vil korpset avholde minst en større konsert i løpet av sesongen, enten alene eller sammen med andre.


Besetning

Vi er et brassband, så vi har bare messinginstrumenter og slagverk i korpset vårt. Under ser du bilder av de forskjellige instrumentene. Ta kontakt med materialforvalter for å få vite mer.:


Kornett

Bariton/tenorhorn

Tuba

Flygelhorn

Euphonium

Althorn

Trombone