Korpset

Skui og Emma Hjorth Skolekorps

Om korpset

Hvem er vi?


Korpset ble etablert i 1917. For å tydeligere markere tilhørigheten til både Skui skole og Emma Hjorth skole, endret korpset navn fra Skui Juniorkorps til Skui og Emma Hjorth skolekorps i 2013.,


Vi har om lag 50 musikanter fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps. I tillegg har vi et tett samarbeid med de "voksne" i Skui Brassband. Hovedkorpset deltar regelmessig i konkurranser; årlig i Distriktmesterskapet og noen ganger i NM.

Dirigenter

Sebstian Martinussen

Dirigent hovedkorps

Sebastian Martinussen tok over som dirigent for hovedkorpset høsten 2019.


Sebastian har bachelor i utøvende musikk med basstrombone som hovedinstrument. Han har utvidet med PPU og også tatt videreutdanning i dirigering og trombone ved UiS, samt dirigering og musikkteori ved NMH. I sum gjør dette Sebastian til en helhetlig musiker som både arbeider som dirigent, trombonist og pedagog.


Ved siden av studiene har Sebastian jobbet som instruktør og dirigent for diverse korps og vært
aktiv som dirigent og instruktør på helgeseminarer i korpsverden . Etter endte studier har han
jobbet på fulltid som dirigent og instruktør i korps på østlandet.

Ingunn Hammerseth

Dirigent junior- og aspirantkorps

Ingunn Hammerseth overtok som dirigent for aspirant- og juniorkorpset høsten 2016.


Ingunn har studert ved NTNU Institutt for musikk, Det kongelige danske musikkonservatorium og Norges musikkhøgskole. Hun har vært solist med Det norske blåseensemble, Forsvarets stabsmusikkorps, Østfold symfoniorkester, Greåker musikkorps, Sarpsborg janitsjarkorps, og Østfold sommerakademi. Videre har hun jobbet som vikar for Det norske blåseensemble, Forsvarets stabsmusikkorps, Kongelige norske marines musikkorps, Luftforsvarets musikkorps, Sjøforsvarets musikkorps, Stavanger symfoniorkester, Den norske opera, og Sjælland symfoniorkester. Hun har undervist i flere korps, seminarer og NMFs sommerkurs, og har mottatt stipend fra Knut Hamsuns minnefond.