Marsjovelser

Fra april til 17 mai.


Fra april til og med 17. mai får andre-års juniorer tilbud om å øve sammen med hovedkorpset. Detaljert øvingsprogram i denne perioden sendes ut i god tid. Samtidig starter aspirantene samspill med første-års juniorer.


Før første marsjøvelse vil materialforvalter være tilgjengelig for utdeling og tilpasning av bandolær og noteklyper. I tillegg vil uniformskomiteen utlyse tider for bytte av uniform. 


Mot slutten av april arrangeres første marsjøvelse. Vi begynner uten instrumenter, kun slagverk. Når vi er varme i trøya, henter vi instrumentene og prøver oss på en runde i nabolaget til Skui skole.


I perioden frem mot 17 mai er det vanlig å ha noen ekstra marsjøvelser, ofte en søndag eller mandag. Oppmøtested og tid vil da annonseres i Gnist i god tid, samt ruten for marsjøvelsen. Marsjøvelsen annonseres også på Facebook-siden vår.


Opplegget for aspirant og junior vil bli annonsert i god tid. Hvis besetning og nivå tillater det, vil aspiranter og juniorkorpset marsjere og spille som eget korps og få egne spilleoppdrag på 17 mai. Alternativt vil første-års juniorer være duskbærere og aspiranter marsjere med hovedkorpset uten instrument.Antrekk og utstyr.


Antrekk for marsjøvelsene er vanlige klær, etter vær og føre. Det kan bli kaldt når solen går ned, så husk å ta med noe varme klær. For de fleste vil det være vanskelig å bære sekk mens man spiller, med det er ofte flere foreldre som følger så det er alltids noen som kan bære.


En av marsjøvelsene blir valgt ut for å prøve uniformen. Typisk er dette rundt 10 mai. Da vil det være igjen 1 onsdagsøving hvor det vil være mulig å bytte uniform i siste liten.


Hvis noen har kjøpt nye sko for 17. mai, er det lurt å bruke disse under marsjøvelsene for å gå dem inn. Ellers bruk sko som er behagelige å gå med, det blir noen kilometer.


Hvis du trenger ny noteklype, eller ikke har fått utlevert en, ta kontakt med korpsleder eller materialforvalter i forkant av øvelsen.


Notemapper deles vanligvis ut i løpet av april. I løpet av de siste øvingene før marsjøvelsene starter, blir det anledning til å gjøre notemappene klare.


Trenger du rem (bandolær) eller stativ for instrumentet, ta kontakt med korpsleder eller materialforvalter i forkant av øvelsen.


Møt i god tid og ha alt utstyr klart til marsjøvelsen starter. Ikke la de andre vente på deg.
Marsjeringen.


I hovedsak er det tre situasjoner som må læres.


  1. Sett i marsj: 2 korte fløytesignal - Trommemarsj 8 slag - start med venstre ben på 9ende slag.
  2. Start spilling: Langt fløytesignal - Oppslag 8 slag - start spilling på 9ende slag.
  3. Stopp marsjering: 2 korte fløytesignal - 4 venstreslag - stopp på 8ende slag med høyrefot inn til venstre.


Når man skal svinge, må innerste kolonne gå med mindre skrittlengde enn ytterste. Se alltid innover for å holde raden rett, og øk skrittlengden for å holde følge.


Gå rett bak personen foran, husk å holde av plass til instrumentet (spesielt tromboner og slagverk).


Se mot venstre for å holde raden rett, unntatt når det svinges mot høyre.


For andre signaler, se tabell under.


Utgangspunkt

Signal

Respons

Full forvirring

Lang, sterk - fanen heves

Korpset stiller opp

Korpset står oppstilt

2 korte

Korpset går opp i rett: Høyre fot løftes inn til venstre og settes bestemt i bakken.

Korpset står i rett

2 korte

Trommemarsj starter (8 slag). Korpset starte marsj med venstre fot på 9ende slag.

Korpset marsjerer under trommemarsj

Langt fløytesignal på venstre

Oppslag (8 slag, start spilling på 9ende slag).

Korpset spiller

2 korte

Spiller til nærmeste "hus" og slutter. Trommemarsj fortsetter med venstreslag.

Korpset marsjerer

2 korte

Trommemarsj avsluttes, 4 venstreslag, korpset stopper på 8ende slag med høyrefot inntil venstre.

Korpset står i rett

Lang

Hvilestilling