Instrumentvedlikehold

Vedlikehold av messinginstrumenter

Hver uke


Smøre ventiler eller sleide:

Ta ut ventilen du vil smøre.

Tørk ventilen med en bomullsfille og drypp 2 dråper ventilolje på (ikke i hullene).

Sett ventilen på plass. Pass på at den sitter riktig vei.

Test instrumentet med og uten å trykke ned ventilen. Om luften blokkeres, er ventilen satt inn feil.

Fortsett med neste ventil. Ved å ta én ventil om gangen, er det lett å finne eventuell feil.

Skyll munnstykket i lunkent vann.

Dra en munnstykkebørste gjennom 2 – 3 ganger-

Tørk av.

Hver måned:


Smøre bøyler:

Dra ut én bøyle om gangen.

Tørk godt av den med en bomullsfille.

Smør med litt bøylefett.

Fortsett med nest bøyle til alle er tatt.


Sjekke korker:

Sjekk at korkene på spyttventilene ikke lekker eller er ødelagt – ellers må de byttes. Ta kontakt med materialforvalter (send email).

To – tre ganger per år


Vaske instrumentet:

Dette trenger du:


Stor plastbalje eller badekar med håndvarmt vann (ca 37 ºC) tilsatt noen dråper mildt oppvaskmiddel (for eksempel Sunlight, ikke Zalo eller maskinoppvaskmiddel).

Et glass med 5-6 cm dypt håndvarmt vann uten såpe.

Bomullsfille.

Ventilolje og bøylefett, eventuelt sleidekrem for trombone.

Børstesett.


Slik gjør du:

Ta ut alle ventilene, og hold orden på hvilke ventiler som passer i hvilket ventilhus.

Ta også ut fjærene som ligger nederst i ventilhuset.

Skru ut bunnlokkene på ventilhusene.

Ta ut alle bøyler.

Sett ventilene i glasset med vann, med filten (det du trykker på når du spiller) opp av vannet. Ikke la filten bli våt!

Legg instrumentet, bøyler, bunnlokk, fjærer og munnstykke i såpevannet.

La det ligge i 30 minutter.

Dra børstene gjennom instrumentet, bøylene og ventilhusene.

Vask bunnlokkene og munnstykket og tørk godt av alt.

Smør bøylene med bøylefett og sett dem på instrumentet.

Skru bunnlokkene på ventilhusene.

Putt fjærene i ventilhusene.

Tørk ventilene.

Drypp 2 dråper ventilolje på hver. Pass på å ikke dryppe i hullene.

Sett dem i tilhørende ventilhus.

Prøv instrumentet. Om luften blokkeres når en av ventilene trykkes ned, eller uten at noen av ventilene trykkes ned, er én eller flere av ventilene satt feil i.

Hva gjør du hvis munnstykket eller en bøyle sitter fast?

Ikke prøv å løsne det selv.

Ta med instrumentet og ta kontakt med materialforvalter eller styrevakt på øvingen.

For å løsne munnstykket, må spesialverktøy brukes: