ForMusikantene

Skui og Emma Hjorth Skolekorps

For musikantene

Nyttige linker:Husk:

Aspirantkorpset møter til samspill kl 17:00. Øvelsen starter kl 17:15 og varer til kl 18:00.


Juniorkorpset starter sin øvelse kl 18:15 (oppmøte kl 18:00). Øvelsen varer til kl 19:45.


Oppmøte for hovedkorpset er kl 17:45 for å gjøre klar og hjelpe til med slagverk. Du skal sitte spilleklar kl 18:00 for da skal øvelsen starte. Den varer til kl 20:15. Etter øvelsen er slutt hjelper alle til med rydding av øvingslokalene.