ForeldrevakterNormal

Vaktliste - 2022/2023

Dato

1. februar

Hovedkorps

Andresen/Tornes

Juniorkorps

Aspirantene

Rasheed

Styrevakt

Minh

Dato

8. februar

Hovedkorps

Engell

Juniorkorps

Andresen/Tornes

Aspirantene

Ek

Styrevakt

Carla

Dato

15. februar

Hovedkorps

Langlo/Røise

Juniorkorps

Husby

Aspirantene

Gawinski

Styrevakt

Ole

Dato

1. mars

Hovedkorps

Devold/Johannessen

Juniorkorps

Yemane

Aspirantene

Hatterud/Holmen

Styrevakt

Lars Tore

Dato

8. mars

Hovedkorps

Lindholm/Jensen

Juniorkorps

Reglinska/Reglinski

Aspirantene

Klemetsrud/Nevøy

Styrevakt

Minh

Dato

15. mars

Hovedkorps

Nord/Hurzlmeier

Juniorkorps

Lu

Aspirantene

Steland

Styrevakt

Carla

Dato

22. mars

Hovedkorps

Hoffmann

Juniorkorps

Phung

Aspirantene

Auestad Johannesen

Styrevakt

Ole

Dato

29. mars

Hovedkorps

Jacobsen

Juniorkorps

Aspirantene

Rasheed

Styrevakt

Styreleder

Dato

12. april

Hovedkorps

Klemetsrud/Nevøy

Juniorkorps

Andresen/Tornes

Aspirantene

Ek

Styrevakt

Minh

Dato

19. april

Hovedkorps

Furuholt/Aulie

Juniorkorps

Husby

Aspirantene

Gawinski

Styrevakt

Carla

Dato

26. april

Hovedkorps

Kimmels-de Jong/Kimmels

Furuholt/Aulie

Juniorkorps

Yemane

Aspirantene

Hatterud Holmen

Styrevakt

Ole

Dato

30. april

Hovedkorps

Andresen/Tornes

Lindholm/Jensen

Juniorkorps


Aspirantene


Styrevakt


Oppgaver for korpsvakter:


Det er viktig at foreldrevaktene møter. Dersom dato ikke passer, må dere bytte innbyrdes.


Hovedkorpsvakt:


Møt kl. 17.45 for å gjøre klart til øvelsen som starter kl. 18.00 og varer til kl. 20.15.

Det er pause ca. kl. 19.00 – 19.15.

Før øvelsen:

  • Hjelp musikantene med å sette ut stoler og slå opp notestativer. Notestativene ligger i metallkasse på korpsrommet.
  • Hente dirigentnotestativ på korpsrommet

  Under øvelsen:

  • Hjelp dirigenten med kopiering. Kopimaskinen står på korpsrommet.
  • Hjelp til der det trengs.
  • Vær tilstede i/utenfor festsalen under hele øvelsen, og hjelp musikantene med å holde fokus på dirigent, noter og spilling.

  Etter øvelsen:

  • Slå sammen notestativer
  • Sette dirigentnotestativet tilbake på korpsrommet
  • Sett på plass stolene sammen med musikantene.

  Juniorvakt:


  Møter kl 18:00 for å gjøre klart til øvelsen som starter kl 18:15 og varer til kl. 19:45.

  Pause ca 19:00- 19:15

  Før øvelsen:

  • Legg et papir ved hver stol.

  Under øvelsen:

   • Spør Karoline om hun vil at du skal sitte inne i øvingsrommet, eller på gangen
   • Ro, orden og ev trøst
   • Hjelpe Karoline med kopiering ved behov

  Etter øvelsen:

  • Be barna legge notestativene I kassa, og kaste papiret

  • Sett slagverk merket med blå tag, kasse med notestativ og dirigentnotestativ på korpsrommet

  • Hjelp barna med å huske tingene sine (gjenglemte ting legges ev på korpsrommet)
  • Sette på plass pultene

  Aspirantvakt:


  Møter kl 17:00 for å gjøre klart til øvelsen som starter kl 17:15 og varer til kl. 18:00.


  Før øvelsen:

  • Skyv pultene til side
  • Sett fram 7 stoler i en bue
  • Hent slagverk merket med blå tag, kasse med notestativ og dirigentnotestativ på korpsrommet
  • Legg et papir ved hver stol
  • Hjelp barna å sette opp notestativ og slagverk

  Under øvelsen:

  • Spør Karoline om hun vil at du skal sitte inne I øvingsrommet, eller på gangen
  • Ro, orden og ev trøst
  • Hjelpe Karoline med kopiering ved behov

  Etter øvelsen:

  • Se at de kaster papiret ved hver stol
  • Gi beskjed til juniorvakt hvordan pultene sto da vi kom
  • Hjelp barna med å huske tingene sine