Foreldrevakter

Vaktliste - 2021

Dato

19. mai

Hovedkorps

Frogner (Marie)

Juniorkorps

Aspirantene

Styrevakt

Peter

Dato

26. mai

Hovedkorps

Langlo/Røise (Adrian)

Juniorkorps

Aspirantene

Styrevakt

Lars Tore

Dato

2. juni

Hovedkorps

Kimmels-de Jong/Kimmels (Jannicke)

Juniorkorps

Aspirantene

Styrevakt

Ole

Dato

9. juni

Hovedkorps

Lie/Søreide (Marius)

Juniorkorps

Aspirantene


Styrevakt

Shrikant

Dato

16. juni

Hovedkorps

Pedersen (Heidi Marie)

Juniorkorps


Aspirantene

Styrevakt

Monica

Dato


Hovedkorps

Juniorkorps


Aspirantene

Styrevakt


Dato


Hovedkorps

Juniorkorps


Aspirantene

Styrevakt


Dato


Hovedkorps

Juniorkorps


Aspirantene

Styrevakt


Dato


Hovedkorps


Juniorkorps


Aspirantene

Styrevakt


Dato


Hovedkorps


Juniorkorps


Aspirantene

Styrevakt


Dato


Hovedkorps


Juniorkorps


Aspirantene

Styrevakt


Dato


Hovedkorps


Juniorkorps


Aspirantene

Styrevakt


Oppgaver for korpsvakter:


Det er viktig at foreldrevaktene møter. Dersom dato ikke passer, må dere bytte innbyrdes.


Smittevernstiltak er markert med rødt.

Hovedkorpsvakt:


Møt kl. 17.45 for å gjøre klart til øvelsen som starter kl. 18.00 og varer til kl. 20.15.

Det er pause ca. kl. 19.00 – 19.15.

Før oppmøte:

Før øvelsen:

 • Sett frem håndsprit og minn musikantene på å sprite hendene når de kommer.
 • Hvis ikke juniorvakten allerede har gjort det: Hent tape på korpsrommet og sperr 2 av 3 toaletter ved festsalen.
 • Hjelp musikantene med å sette ut stoler (avstand minst 1 meter mellom hver) og slå opp notestativer.
 • Legge ut papir ved hver enkelt stol som de kan bruke når de skal tømme kondens.

 • Hjelp slagverkgruppen med å frakte slagverkutstyr fra korpsrommet til festsalen.

Under øvelsen:

 • Ta et bilde av korpset når øvelsen starter slik at vi ser akkurat hvor musikantene sitter. Send bildet til korpsleder innen øvingens slutt.

 • Registrér oppmøte i Gnist-appen (se nederst på siden).
 • Ved bytte av sang, hjelp slagverkerne å desinfisere felles slagverksutstyr hvor ny musikant skal ta over fra en annen.

 • Hjelp dirigenten med kopiering. Kopimaskinen står på korpsrommet.
 • Hjelp til der det trengs.
 • Påse at det ikke er flere enn 20 personer i festsalen under øvingen. Hvis det er flere enn 20 musikanter, skal de deles i to grupper med 1.5m avstand.
 • Vær tilstede i/utenfor festsalen under hele øvelsen, og hjelp musikantene med å holde fokus på dirigent, noter og spilling.

 • Kjøkkenet skal ikke benyttes.

Etter øvelsen:

 • Slå sammen notestativer
 • Vask over alle stoler som har vært benyttet, med sprit eller såpevann. Sett på plass stolene sammen med musikantene.
 • Hjelp slagverkgruppen med å frakte slagverkutstyr fra festsalen til korpsrommet.
 • Vask over alle bord, benker, vasker og toaletter som har vært benyttet. Bruk enten sprit eller såpevann.

Juniorvakt:


Møter kl 18:00 for å gjøre klart til øvelsen som starter kl 18:15 og varer til kl. 19:45.

Pause ca 19:00- 19:15

Før oppmøte:

Før øvelsen:

 • Pass på at det er satt frem håndsprit og minn musikantene på å sprite hendene når de kommer.
 • Stolene som står etter aspirantene må sprites.
 • Slå opp notestativ.
 • Legge ut papir ved hver enkelt stol som de kan bruke når de skal tømme kondens.

Under øvelsen:

 • Registrér oppmøte i Gnist-appen (se nederst på siden).
 • Hjelp til med eventuell kopiering og andre praktiske gjøremål.
 • Ta et bilde av korpset når øvelsen starter slik at vi ser akkurat hvor musikantene sitter. Send bildet til korpsleder innen øvingens slutt.
 • Vær til stede under øvelsen og bidra til ro og et godt miljø. Hjelp juniorene med å holde fokus på dirigent, noter og spilling.
 • Påse at det ikke er flere enn 20 personer i kunst- og håndtverksrommet under øvingen. Foreldre må vente ute, og hvis det er flere enn 20 musikanter, skal de deles i to grupper med 1.5m avstand.

Etter øvelsen:

 • Slå sammen notestativ
 • Vask over alle stolene med sprit, og sett på plass pulter og stoler.

Aspirantvakt:


Møter kl 17:00 for å gjøre klart til øvelsen som starter kl 17:15 og varer til kl. 18:00.


Før oppmøte:

Før øvelsen:

 • Sett frem håndsprit og minn musikantene på å sprite hendene når de kommer.
 • Stable pultene i kunst- og håndverksrommet opp mot veggen, og fordel stolermed avstand minst 1 meter mellom hver i bue med åpning mot kateteret.
 • Slå opp notestativ.
 • Legge ut papir ved hver enkelt stol som de kan bruke når de skal tømme kondens.
 • Ta opp slagverksutstyr som dirigent eller korpsleder gir beskjed om.

Under øvelsen:

 • Registrér oppmøte i Gnist-appen (se nederst på siden).
 • Hjelp til med eventuell kopiering og andre praktiske gjøremål.
 • Ta et bilde av korpset når øvelsen starter slik at vi ser akkurat hvor musikantene sitter. Send bildet til korpsleder innen øvingens slutt.
 • Vær til stede under øvelsen og bidra til ro og et godt miljø. Hjelp aspirantene med å holde fokus på dirigent, noter og spilling.

Etter øvelsen:

 • Rydde eventuelt slagverk.


Registrering av oppmøte:


Fravær kan varsles gjennom Gnist-appen, enten av musikanten eller foreldrene på vegne av musikanten. Dirigenten oppfordrer sterkt til å melde fra om fravær, siden dette kan påvirke planen for øvelsen.


Gnist kan du bruke både på mobil, nettbrett og pc/mac. Hvis du ikke har Gnist-appen installert, kan du laste den ned her:

iOS - Android

For å logge på, bruk den epost-adressen du har registrert hos korpset (den du får epost fra korpset til). Er du i tvil kan du sende en epost til webmaster@sehs.no. Da vil du få en invitasjon tilbake, med en link du kan bruke for å komme i gang.


Trykk på "Glemt passord" for å sette passordet, også om du ikke har satt et passord tidligere.


Når du er inne, skal du se dagens øving i Hjem-fanen. Flere aktiviteter lenger frem i tid finner du i Aktiviteter-fanen.


Åpne dagens øving, og sveip oppover for å se deltakerlisten.

- De som har meldt at de kommer, er markert med en grønn hul firkant.

- De som har meldt frafall, er markert med en gul hul firkant.

Ved å trykke på firkanten, kan du fylle den med grønt (møtt), gult (meldt fravær) eller rødt (fravær uten melding) ved å trykke flere ganger.