ForeldrevakterCovid

Vaktliste - 2021

Dato

15. september

Hovedkorps

Lindholm/Jensen (Sofia)

Juniorkorps

Reglinska/Reglinski (Lena)

Aspirantene

Styrevakt

Shrikant

Dato

22. september

Hovedkorps

Nord/Hurzlmeier (Frida)

Juniorkorps

Christiansen/Kvale (Live)

Aspirantene

Styrevakt

Karin

Dato

29. september

Hovedkorps

Hoffmann (Oscar)

Juniorkorps

Furuholt/Aulie (Tomine)

Aspirantene

Styrevakt

Kristin

Dato

13. oktober

Hovedkorps

Jacobsen (Hermine)

Juniorkorps

Marathe (Neev)

Aspirantene


Styrevakt

Lars Tore

Dato

20. oktober

Hovedkorps

Klemetsrud/Nevøy (Ellinor)

Juniorkorps

Phung (Minh)

Aspirantene

Styrevakt

Peter

Dato

27. oktober

Hovedkorps

Devold/Johannessen (David)

Juniorkorps

Skjemstad/Gustavsen (Jonathan)

Aspirantene

Styrevakt

Monica

Dato

3. november

Hovedkorps

Kimmels-de Jong/Kimmels (Jannicke)

Juniorkorps


Aspirantene

Styrevakt

Ole

Dato

10. november

Hovedkorps

Lie/Søreide (Marius)

Juniorkorps


Aspirantene

Styrevakt

Shrikant

Dato

17. november

Hovedkorps

Homme (Tomine)

Juniorkorps


Aspirantene

Styrevakt

Karin

Dato

24. november

Hovedkorps

Langlo/Røise (Adrian)

Juniorkorps


Aspirantene

Styrevakt

Kristin

Dato

1. desember

Hovedkorps

Andresen/Tornes (Vegard)

Juniorkorps


Aspirantene

Styrevakt

Lars Tore

Dato

8. desember

Hovedkorps

Engell (Sigrid)

Juniorkorps


Aspirantene

Styrevakt

Peter

Oppgaver for korpsvakter:


Det er viktig at foreldrevaktene møter. Dersom dato ikke passer, må dere bytte innbyrdes.


Smittevernstiltak er markert med rødt. Gjelder kun når skolene er i gult eller lyserødt.

Hovedkorpsvakt:


Møt kl. 17.45 for å gjøre klart til øvelsen som starter kl. 18.00 og varer til kl. 20.15.

Det er pause ca. kl. 19.00 – 19.15.

Før oppmøte:

Før øvelsen:

 • Sett frem håndsprit og minn musikantene på å sprite hendene når de kommer.
 • Hvis ikke juniorvakten allerede har gjort det: Hent tape på korpsrommet og sperr 2 av 3 toaletter ved festsalen.
 • Hjelp musikantene med å sette ut stoler (avstand minst 1 meter mellom hver) og slå opp notestativer.
 • Legge ut papir ved hver enkelt stol som de kan bruke når de skal tømme kondens.

 • Hjelp slagverkgruppen med å frakte slagverkutstyr fra korpsrommet til festsalen.

Under øvelsen:

 • Ta et bilde av korpset når øvelsen starter slik at vi ser akkurat hvor musikantene sitter. Send bildet til korpsleder innen øvingens slutt.

 • Registrér oppmøte i Gnist-appen (se nederst på siden).
 • Ved bytte av sang, hjelp slagverkerne å desinfisere felles slagverksutstyr hvor ny musikant skal ta over fra en annen.

 • Hjelp dirigenten med kopiering. Kopimaskinen står på korpsrommet.
 • Hjelp til der det trengs.
 • Påse at det ikke er flere enn 20 personer i festsalen under øvingen. Hvis det er flere enn 20 musikanter, skal de deles i to grupper med 1.5m avstand.
 • Vær tilstede i/utenfor festsalen under hele øvelsen, og hjelp musikantene med å holde fokus på dirigent, noter og spilling.

 • Kjøkkenet skal ikke benyttes.

Etter øvelsen:

 • Slå sammen notestativer
 • Vask over alle stoler som har vært benyttet, med sprit eller såpevann. Sett på plass stolene sammen med musikantene.
 • Hjelp slagverkgruppen med å frakte slagverkutstyr fra festsalen til korpsrommet.
 • Vask over alle bord, benker, vasker og toaletter som har vært benyttet. Bruk enten sprit eller såpevann.

Juniorvakt:


Møter kl 18:00 for å gjøre klart til øvelsen som starter kl 18:15 og varer til kl. 19:45.

Pause ca 19:00- 19:15

Før oppmøte:

Før øvelsen:

 • Pass på at det er satt frem håndsprit og minn musikantene på å sprite hendene når de kommer.
 • Stolene som står etter aspirantene må sprites.
 • Slå opp notestativ.
 • Legge ut papir ved hver enkelt stol som de kan bruke når de skal tømme kondens.

Under øvelsen:

 • Registrér oppmøte i Gnist-appen (se nederst på siden).
 • Hjelp til med eventuell kopiering og andre praktiske gjøremål.
 • Ta et bilde av korpset når øvelsen starter slik at vi ser akkurat hvor musikantene sitter. Send bildet til korpsleder innen øvingens slutt.
 • Vær til stede under øvelsen og bidra til ro og et godt miljø. Hjelp juniorene med å holde fokus på dirigent, noter og spilling.
 • Påse at det ikke er flere enn 20 personer i kunst- og håndtverksrommet under øvingen. Foreldre må vente ute, og hvis det er flere enn 20 musikanter, skal de deles i to grupper med 1.5m avstand.

Etter øvelsen:

 • Slå sammen notestativ
 • Vask over alle stolene med sprit, og sett på plass pulter og stoler.

Aspirantvakt:


Møter kl 17:00 for å gjøre klart til øvelsen som starter kl 17:15 og varer til kl. 18:00.


Før oppmøte:

Før øvelsen:

 • Sett frem håndsprit og minn musikantene på å sprite hendene når de kommer.
 • Stable pultene i kunst- og håndverksrommet opp mot veggen, og fordel stolermed avstand minst 1 meter mellom hver i bue med åpning mot kateteret.
 • Slå opp notestativ.
 • Legge ut papir ved hver enkelt stol som de kan bruke når de skal tømme kondens.
 • Ta opp slagverksutstyr som dirigent eller korpsleder gir beskjed om.

Under øvelsen:

 • Registrér oppmøte i Gnist-appen (se nederst på siden).
 • Hjelp til med eventuell kopiering og andre praktiske gjøremål.
 • Ta et bilde av korpset når øvelsen starter slik at vi ser akkurat hvor musikantene sitter. Send bildet til korpsleder innen øvingens slutt.
 • Vær til stede under øvelsen og bidra til ro og et godt miljø. Hjelp aspirantene med å holde fokus på dirigent, noter og spilling.

Etter øvelsen:

 • Rydde eventuelt slagverk.


Registrering av oppmøte:


Fravær kan varsles gjennom Gnist-appen, enten av musikanten eller foreldrene på vegne av musikanten. Dirigenten oppfordrer sterkt til å melde fra om fravær, siden dette kan påvirke planen for øvelsen.


Gnist kan du bruke både på mobil, nettbrett og pc/mac. Hvis du ikke har Gnist-appen installert, kan du laste den ned her:

iOS - Android

For å logge på, bruk den epost-adressen du har registrert hos korpset (den du får epost fra korpset til). Er du i tvil kan du sende en epost til webmaster@sehs.no. Da vil du få en invitasjon tilbake, med en link du kan bruke for å komme i gang.


Trykk på "Glemt passord" for å sette passordet, også om du ikke har satt et passord tidligere.


Når du er inne, skal du se dagens øving i Hjem-fanen. Flere aktiviteter lenger frem i tid finner du i Aktiviteter-fanen.


Åpne dagens øving, og sveip oppover for å se deltakerlisten.

- De som har meldt at de kommer, er markert med en grønn hul firkant.

- De som har meldt frafall, er markert med en gul hul firkant.

Ved å trykke på firkanten, kan du fylle den med grønt (møtt), gult (meldt fravær) eller rødt (fravær uten melding) ved å trykke flere ganger.