Foreldrevakter

Skui og Emma Hjorth Skolekorps

Vaktliste - 2019/2020

Oppgaver for korpsvakter:


Det er viktig at foreldrevaktene møter. Dersom dato ikke passer, må dere bytte innbyrdes.

Hovedkorpsvakt:


Møter kl. 17.45 for å gjøre klart til øvelsen som starter kl. 18.00 og varer til kl. 20.15. Det er pause ca. kl. 19.00 – 19.15


Sted:

Skui skole – festsalen


Ta kontakt med korpsleder Kristin  for oppgaver så lenge Covid-19 restriksjonene varer.

Oppgaver for hovedkorpsvakt:


 • Hjelpe musikantene med å sette ut stoler og slå opp notestativer.
 • Hjelpe slagverkgruppen med å frakte slagverkutstyr fra korpsrommet til festsalen.
 • Registrere oppmøte i Gnist-appen (send mail til webmaster@sehs.no om du ikke har installert den ennå).
 • Hjelpe dirigenten med kopiering. Kopimaskinen står på korpsrommet.
 • Til pausen, på kjøkkenet: Sette fram mugger med kaldt vann, kopper og vannkoker til te /kaffe.  Alt utstyr finnes i skap på korpsrommet
 • Slå sammen notestativer og rydde sammen stoler etter øvelsen sammen med musikantene. Feie gulv om nødvendig.
 • Hjelpe slagverkgruppen med å frakte slagverkutstyr fra festsalen til korpsrommet.
 • Hjelpe til der det trengs.
 • Foreldrevakt må være tilstede i festsalen under hele øvelsen, for å hjelpe musikantene med å holde fokus på dirigent, noter og spilling.

Aspirantvakt:


Møter kl 17:00 for å gjøre klart til øvelsen som starter kl 17:15 og varer til kl. 18:00.


Sted:

Kunst- og håndverksrommet, Skui skole

Ta kontakt med aspirantleder Karin for oppgaver så lenge Covid-19 restriksjonene varer.

Juniorvakt:


Møter kl 18:00 for å gjøre klart til øvelsen som starter kl 18:15 og varer til kl. 19:45.


Sted:

Kunst- og håndverksrommet, Skui skole

Oppgaver for juniorkorpsvakt:


 • Sette opp 8 stoler og notestativ i en bue med åpning mot kateteret.
 • Sette opp 2 bord med notestativ på venstre side.
 • Hjelpe slagverkgruppen med å hente opp og sette opp slagverksutstyr fra korpsrommet. Trommesett med skarp, stortromme, hi-hat, 2 tammer, gulvtam og symbal og notestativ.
 • Registrere oppmøte i Gnist-appen (send mail til webmaster@sehs.no om du ikke har installert den ennå).
 • Hjelpe til med eventuell kopiering og andre praktiske gjøremål.
 • Være til stede under øvelsen og bidra til ro og et godt miljø. Hjelpe juniorene med å holde fokus på dirigent, noter og spilling.
 • Slå sammen notestativ, rydde slagverksutstyr og sette på plass stoler og bord etter øvelsen.


Oppgaver for aspirantvakt:


 • Flytte pultene ut mot veggene og sette opp 5 stoler i en bue med åpning mot kateteret. La en pult stå bak buen med 2 stoler.
 • Ta opp metallkasse med notestativer merket junior/aspirant fra korpsrommet. Slå opp 5 notestativer.
 • Registrere oppmøte i Gnist-appen (send mail til webmaster@sehs.no om du ikke har installert den ennå).
 • Hjelpe til med eventuell kopiering og andre praktiske gjøremål.
 • Være til stede under øvelsen og bidra til ro og et godt miljø.
 • Sette på plass stoler og bord etter øvelsen hvis Juniorkorpset ikke kommer etterpå.

Registrering av oppmøte:


Fravær varsles gjennom Gnist-appen, enten av musikanten eller foreldrene på vegne av musikanten.


Foreldrevakten markerer i ruten til høyre for de som er tilstede.