Quizkonsert 2018

Musikkundervisning på SFO og Quizkonsert


I 2018 prøver vi et nytt rekrutteringsopplegg.


Vi tilbyr musikkundervisning i SFO-tiden til 2-4 trinn på skolene, med et mål å spille på quizkonserten 18 april.


Ingunn Hammerseth, dirigent for aspirant- og juniorkorpset, utformet det praktiske opplegget og gjennomføringen.


På Skui skole var det jevnt over godt oppmøte, med ca 20 deltakere hver onsdag.


Start med musikklek

Til å begynne med på Skui, ble det fokusert på å få lyd i instrumentene, musikk- og rytmelek.

På Emma Hjorth skole var det litt mer variabelt oppmøte. Her kunne det være fra 2 til 20 deltakere, vanligvis rundt 6. Her øvde de på torsdager, og noen ganger kolliderte det med andre SFO-aktiviteter.

Etterhvert ble det gehørspilling (uten noter) og vanlig korps-oppsett.

På Quiz-konserten 18 april, i Skui Grendehus, hadde dirigentene laget en quiz som samtidig fungerte som program. Hvert spørsmål ble akkompagnert av et musikkstykke, som et hint til svaret. Dette skulle skrives inn i et kryssord, som tilsammen formet løsningsordet "Loppemarked".


Hovedkorpset, Aspirant- og Juniorkorpset, og deltakerne på SFO undervisningen hadde hver sine lille avdelinger, der de spilte underholdende musikk for ganske mange fremøtte.

Etter påskeferien fikk deltagerne utdelt rekrutteringsbrosjyre og invitasjon til Quiz-konsert.

Ingunn og barna fra SFO spilte først et stykke de hadde øvd inn om en hai. Dette var ganske morsomt for både musikantene og tilhørerne. Så spilte alle sammen, både hovedkorpset, juniorene, aspirantene og SFO-barna et fellesnummer, Spania.

Kvelden ble avsluttet med kaker, saft og kaffe, samt kåring av quizzens vinner. Alle hadde funnet riktig løsningsord, så første- og andre-plassene ble fordelt ved trekning.