PW Festivalen 2018

Peter Wessel-festivalen i Larvik

1. – 3. juni


Aspirant- og juniorkorpsets sommertur gikk i år, som for to år siden, til Tjodalyng og Larvik for Petter Wessel festivalen.

Etter frokost på lørdag hadde vi noen timer fri før gehørspillingen. Gehørspilling betyr at man lærer et musikkstykke uten noter, ved å lære èn og èn strofe, hver musikkgruppe for seg. Tilslutt setter man det sammen og får imponerende resultater. Senere på dagen ble de de to musikkstykkene som ble øvd inn og fremført på en felleskonsert med alle deltakerne. Senere på kvelden var det disko på skolen.

Fredag kjørte vi i privatbiler til Tjodalyng skole og ble innlosjert der i SFO-bygget i nærheten av skolen.


På søndag dro vi til Ula camping for å spille på campingplassen og bading. Senere på dagen pakket vi ut, iførte oss uniform, og var med på oppmarsjen i Bøkeskogen i Larvik.

Se flere bilder her.