17mai2018

17. mai 2018


Hovedkorpset startet dagen med flaggheising på Emma Hjorth skole. Aspirant/Junior spilte på flaggheisingen på Skui skole. Dermed fikk begge skolene musikk til flaggheisingen, og alle var fornøyde.


Aspirant og de yngste juniorene var da ferdige med spillingen, og fortsatte dagen uten instrumenter.


Hovedkorpset og de eldste juniorene spillte så i barnetoget som i år gikk runden via Haugjordet, Sirilia, J. A. Lippestadsvei, Tokes vei, Emma Hjorths vei og opp Jens A. Holes vei.


Etter en is og en liten pause ved skole gikk vi i bussen som tok oss til Vøyenenga.


Hovedkorspset tok så en runde rundt på Emma Hjorth- området mens de ventet på at aspirantene og juniorene skulle ankomme fra Skui. Da fikk vi frokost som FAU på Emma Hjorth skole hadde gjort i stand til oss.


Fra Vøyenenga gikk barnetoget langs Ringeriksveien til Skui skole.


Det musikalske programmet ble så avsluttet med konsert på Skui skole sammen med Skui Brassband.