Foreldrevakter

Skui og Emma Hjorth Skolekorps

Vaktliste - 2019


Hovedkorps

Juniorkorps

Aspirantkorps

Styrevakt

Høsten 2019

21. august

Øvergaard

Lagesen (Anders)

Lagesen (Norman)

Lars Tore

28. august

Østenheden

Furuholt-Aulie (Sander)

Furuholt-Aulie (Tomine)

Gunn Hilde

30. august

Wabakken/Engell
31. august

Moritsgard
1. september

Frogner
4. september

Raventhiran

Romundstad (Victoria)

Kaamu (Niljan)

Peter

11. september

Devold

Sandberg/Jansen (Mia)

Lyng Bjørkevold (Marie)

Lars Tore

14. september


Haaland (Sebastian)

Klemetsrud/Nevøy (Åse)


15. september


Lagesen (Elise)

Nybakk Lundhaug (Julie)


18. september

Roswall

Jensen (Sofia)

Furuholt-Aulie (Tomine)

Victoria

25. september

Brudal/Hargemark

Hoffmann (Oscar)

Kaamu (Niljan)

Norman

9. oktober

Klemetsrud/Nevøy

Malcolm (Noah)

Lyng Bjørkevold (Marie)

Ole

16. oktober

Pedersen

Hurzlmeier (Frida)

Klemetsrud/Nevøy (Åse)

Lars Tore

23. oktober

Homme

Lagesen (Anders)

Nybakk Lundhaug (Julie)

Gunn Hilde

30. oktober

Devold

Furuholt-Aulie (Sander)

Furuholt-Aulie (Tomine)

Peter

6. november

Slettheim

Romundstad (Victoria)

Kaamu (Niljan)

Astrid

13. november

Reglinska

Sandberg/Jansen (Mia)

Lyng Bjørkevold (Marie)

Victoria

20. november

Søreide-Lie

Haaland (Sebastian)

Klemetsrud/Nevøy (Åse)

Norman

27. november

Usher/Johansen

Lagesen (Elise)

Nybakk Lundhaug (Julie)

Ole

4. desember

Kimmels

Jensen (Sofia)

Furuholt-Aulie (Tomine)

Lars Tore

11. desember

Langlo

Hoffmann (Oscar)

Kaamu (Niljan)

Gunn Hilde

Oppgaver for korpsvakter:


Det er viktig at foreldrevaktene møter. Dersom dato ikke passer, må dere bytte innbyrdes.

Hovedkorpsvakt:


Møter kl. 17.45 for å gjøre klart til øvelsen som starter kl. 18.00 og varer til kl. 20.15. Det er pause ca. kl. 19.00 – 19.15


Sted:

Skui skole – festsalen


Oppgaver for hovedkorpsvakt:


 • Hjelpe musikantene med å sette ut stoler og slå opp notestativer.
 • Hjelpe slagverkgruppen med å frakte slagverkutstyr fra korpsrommet til festsalen.
 • Registrere oppmøte i Gnist-appen (snakk med Lars Tore om du ikke har installert den ennå).
 • Hjelpe dirigenten med kopiering. Kopimaskinen står på korpsrommet.
 • Til pausen, på kjøkkenet: Sette fram mugger med kaldt vann, kopper og vannkoker til te /kaffe.  Alt utstyr finnes i skap på korpsrommet
 • Slå sammen notestativer og rydde sammen stoler etter øvelsen sammen med musikantene. Feie gulv om nødvendig.
 • Hjelpe slagverkgruppen med å frakte slagverkutstyr fra festsalen til korpsrommet.
 • Hjelpe til der det trengs.
 • Foreldrevakt må være tilgjengelig på korpsrommet under hele øvelsen, trenger ikke være tilstede i festsal.

Juniorvakt:


Møter kl 18:00 for å gjøre klart til øvelsen som starter kl 18:15 og varer til kl. 19:45.


Sted:

Kunst- og håndverksrommet, Skui skole

Oppgaver for juniorkorpsvakt:


 • Sette opp 8 stoler og notestativ i en bue med åpning mot kateteret.
 • Sette opp 2 bord med notestativ på venstre side.
 • Hjelpe slagverkgruppen med å hente opp og sette opp slagverksutstyr fra korpsrommet. Trommesett med skarp, stortromme, hi-hat, 2 tammer, gulvtam og symbal og notestativ.
 • Registrere oppmøte i Gnist-appen (snakk med Lars Tore om du ikke har installert den ennå).
 • Hjelpe til med eventuell kopiering og andre praktiske gjøremål.
 • Være til stede under øvelsen og bidra til ro og et godt miljø. Hjelpe juniorene med å holde fokus på dirigent, noter og spilling.
 • Slå sammen notestativ, rydde slagverksutstyr og sette på plass stoler og bord etter øvelsen.


Aspirantvakt:


Møter kl 17:00 for å gjøre klart til øvelsen som starter kl 17:15 og varer til kl. 18:00.


Sted:

Kunst- og håndverksrommet, Skui skole

Oppgaver for aspirantvakt:


 • Flytte pultene ut mot veggene og sette opp 5 stoler i en bue med åpning mot kateteret. La en pult stå bak buen med 2 stoler.
 • Ta opp metallkasse med notestativer merket junior/aspirant fra korpsrommet. Slå opp 5 notestativer.
 • Registrere oppmøte i Gnist-appen (snakk med Lars Tore om du ikke har installert den ennå).
 • Hjelpe til med eventuell kopiering og andre praktiske gjøremål.
 • Være til stede under øvelsen og bidra til ro og et godt miljø.
 • Sette på plass stoler og bord etter øvelsen hvis Juniorkorpset ikke kommer etterpå.

Registrering av oppmøte:


Fravær varsles gjennom Gnist-appen, enten av musikanten eller foreldrene på vegne av musikanten.


Foreldrevakten markerer i ruten til høyre for de som er tilstede.